Általános Szerződési Feltételek

eledeldiszkont.hu

A kosár üres!

Keresés

Keresés

Kategóriák

Kategóriák

Menü
Hírlevélre feliratkozás

Hírlevélre feliratkozás

Legújabb termékünk

Legújabb termékünk

PANZI Univerzális Alom rágcsálóknak és kisemlősöknek (2,5 kg)

PANZI Univerzális Alom rágcsálóknak és kisemlősöknek (2,5 kg)

1.100 Ft

royalcanin


Kérjük, rendelése megkezdése előtt olvassa el az általános szerződési feltételeket, a használat szabályait, az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása érdekében. Rendelése feladásával elismeri az ÁSZF -et, melynek értelmében, a megrendelő és a RÉVA Kft. között távollevők közötti szerződés jön létre. A Réva Kft. kötelezettséget vállal, hogy az ÁSZF-ben leírtak szerint jár el, a megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt áru ellenértékét -az általa választott módon- megtéríti, illetve a részére kiszállított árut - az általa megadott címen - átveszi.

Házhoz szállítás:

Igyekszünk minden rendelést 2-6 napon belül teljesíteni. Amennyiben a rendelt termék nincsen készleten, és a kiszállítás várható időpontja meghaladja a 6 napot, arról e-mailben értesítést küldönk. A csomag indulásakor az Ön által megadott e-mail címre értesítést továbbítunk, amely tartalmazza a csomag azonosító számát. A házhoz szállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi.

A szállítási díjjak:

Minden csomag szállítási díjja: 1 290- forint értékhatártól függetlenül.

A szállítástól elállás:
Amennyiben a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése:
A terméket csak eredeti állapotában és hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza, figyeljenek a csomagolás megóvására.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia:
A megrendelőnek a szerződéstől számított tizennégy munkanapon belül, indokolás nélkül jogában áll elállni a vásárlástól. 

A fogyasztó elállási jogát, a felmondási/elállási nyilatkozat minta útján, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkoztatásával gyakorolhatja.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől 14 napon belül vissza kell juttatnia.

Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogysztó által kifizetett teljes összeget.

Amennyiben a fogyasztó a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A hivatkozott rendelet egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó elállásával összefüggésben kizárólag a termék eladó részére történő visszaküldésének költségeit köteles viselni, ezért a terméket nem adhatjuk fel utánvétellel vagy portóval. Az eladó az elállás miatt sem kötbérfizetési kötelezettséget, sem bármilyen pénzbeli büntetést nem róhat a fogyasztóra. Ezzel összefüggésben a termék ingyenes kiszállításának díját sem lehet utólag a fogyasztóra terhelni. A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés (karcolások) megtérítését sem lehet a fogyasztótól követelni, de amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használtuk, az eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Feldolgozott állateledel esetében, kizárólag eredeti, bontatlan csomagolású termékre vonatkozóan élhetnek elállási jogaikkal.

Elállási nyilatkozat minta (elállási jog érvényesítése esetén)

Ezen minta alapján juttassal el valamely elérhetőségünkre

Vállalkozó adatai: Réva Kft: 4400 Nyíregyháza, Szilfa u. 8.

Email: reva@gmail.hu

Tel: 06-30/218 36 37

 

Kellék szavatosság, termékszavatosság:

Hibás teljesítés esetén a vásárló a Réva Kft. -vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szerint.

Kérhet javítást, cserét, kivéve ha az Ön által válaszott igényteljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára, más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.Ha a javítást vagy a kicserélést nem kéri, illetve nem kérheti, így igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére, Ön is kijavthatja, illetve mással kijavítathatja, vagy végső esetben a szerződéstól is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve ha indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. 

Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogát már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyébb feltétele, ha Ön igazolja hogy a terméket a Réva Kft-től vásárolta. Hat hónapon túl azonban Ön már köteles bizonyítani, hogy a hiba, már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Hibás teljesítés esetén a vásárló a Réva Kft. -vel szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igénykéntÖn kizárólag a hibás temék kijavtását vagy kicserélését kérheti. A temék akkor hibás ha nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményekenek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényét, a termék gyártó éltal forgalomba hozatalától két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Temékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja, A temék hibáját, termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítani.

A gyártó ill. forgalmazó kizárólag abban az esetben mentesül kellékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a teméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, ill hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak ill. forgalmazónak elegendő a mentesüléshez egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékreill. javított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Tulajdonjogi kikötés:

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Réva Kft. tulajdonában marad.

Felhasználási feltételekA felső menüsorokban található linkekre klikkelve megtekintheti az áruházhoz kapcsolódó alapvető tudnivalókat, a céginformációkat, szállítási feltételeket, ügyfélszolgálat telefonszámát, adatkezelés szabályait. A bal felső sarokban található "eledeldiszkont" logóra kattintva, minden esetben visszatérhet a főoldalra. A bal oldali oszlopban a kereső és a kategóriák linkjei, a középső oszlopban az újdonságaink és az akciós termékeink találhatóak. Az áruházu...
tovább »

Szállítás és garancia


Kérjük, rendelése megkezdése előtt olvassa el az általános szerződési feltételeket, a használat szabályait, az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása érdekében. Rendelése feladásával elismeri az ÁSZF -et, melynek értelmében, a megrendelő és a RÉVA Kft. között távollevők közötti szerződés jön létre. A Réva Kft. kötelezettséget vállal, hogy az ÁSZF-ben leírtak szerint jár el, a megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt áru ellenértékét -az általa választott módon- megtéríti, illetve a részére kiszállított árut - az általa megadott címen ..
tovább »

Halak, Teknősök


- Tavi
- Akváriumi
© 2015 eledeldiszkont.hu - Minden jog fenntartva! Online Vitarendezés

Cards Cards Árgép